NEONSKYLTAR

Neonskyltar har alltsedan 1920-talet varit den allra mest glänsande, effektivaste och iögonenfallande formen av ljusreklam. Det kan vi modigt påstå även i dag när LED-teknologins anstormning har knuffat neonreklamerna i hörnet och gjort dem sällsyntare i stadsbilden. Oberoende av hur märkvärdigt det än verkar, har just detta faktum gjort neonreklamerna till en unikare och i samband därmed åter en gång en alltmer efterfrågad reklamform i såväl utom- som inomhusreklamer.

Neoonreklaam OÜ har grundats år 2002 och vi är det enda företaget i Estland och de nordiska länderna, som har specialiserat sig endast på att tillverka neonreklamer och -rör och lämnat bort allt annat som inte sammanhänger med detta tema. Vi har till vårt förfogande specialister med mer än 20 års erfarenhet, utrustning på toppnivå och de bästa material som finns att tillgå. Vi tillverkar alla möjliga neonreklamer, vi anlägger neonbelysning, vi hjälper till att genomföra konst- och belysningsinstallationsprojekt. I dag är vi välkända som underentreprenör även bland grannländernas reklamföretag just på den grund att neonreklam kan framställas som handarbete bara av specialister med stor erfarenhet.

Den ekonomiska krisen i slutet av det förra decenniet krävde en stor nedskärning av kostnaderna och eftersom LED-lampornas häftiga anstormning också hade inträtt, så likviderades majoriteten av tillverkningen av neonreklamer i hela Europa. Bara en handfull blev kvar. Tack vare renodlad fanatism och tro på neonreklamernas pånyttfödelse förblev våra arbetsbänkar den gången i arbetsskick och de har aldrig behövt samla damm i någon knut.

Vi kan med stolthet intyga att vi i dag tillverkar mer neonreklamer än någonsin tidigare och att vår kundkrets bara har ökat med åren.

Neonskyltar – när du behöver något utöver det vanliga…

UTFÖRDA ARBETEN