NEONRÖREN

Neonrören är mycket enkla till sin uppbyggnad. Ett lufttomt slutet glasrör, som innehåller en liten mängd ädelgas av hög renhetsgrad och har metallterminaler (elektroder) i vardera änden.
När det leds högspänning till elektroderna, börjar gasen i röret genast lysa enhetligt och klart. Den ädelgas röret innehåller är vanligtvis antingen neon (lyser röd) eller argon (lyser blå). I mindre utsträckning används också krypton och xenon.

Beroende på behovet används neonrör med en diameter på 8; 10; 12; 15; 18 och 20 mm. De raka neonrörämnena ges önskad form genom att värma upp dem. För att åstadkomma olika färgtoner kan neonrören på insidan vara överdragna med ett fluorescerande skikt, dessutom används även glas i olika färger som neonrörsmaterial. Genom att kombinera dessa sinsemellan kan man åstadkomma fler än 100 olika färgnyanser.

Tack vare materialets flexibilitet har neonrören ett mycket omfattande användningsområde. Ljusreklamfigurer, neonskyltar och -texter, effekt- och arkitektonisk belysning, konstprojekt.
Alla neonrör tillverkas för hand enligt beställarens specifikationer.

UTFÖRDA ARBETEN